Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente IJmuiden West.

Wij heten u van harte welkom in onze diensten welke elke zondag twee keer worden gehouden en wel om 10.00 en 19.00 uur. Ook is het mogelijk onze kerkdiensten live of later te beluisteren via de link "kerkdienst luisteren".

Zoals... eens
Het bijzondere van het feest van de Uittocht van Gods volk, de Joden, uit Egypte is de kunst van herbeleving ieder jaar opnieuw. Doen en verstaan dat je erbij bent, intens de vrijheid beleeft en mee viert in maaltijd en verlossing. Zo mogen en moeten ook wij eigenlijk de weken en dagen van advent beleven in een hernieuwd ontdekken van de komende belofte van Gods Heil, in de komende geboorte van onze Heiland. Toenemend gloren van hemels Licht in deze duisternis van ons bestaan. Als het ware de ontluiking er van proeven in het weten van het Grootse.

Zingen in het pelgrimskoor van Advent, op weg naar het Broodhuis van ons leven. Geweldig om als gemeenschap van de Nieuwe kerk dat heil zo tegemoet te gaan. Juichend in een weten.... Hij komt die ons zal verlossen van onze onmacht. Kerst tegemoet gaan , in het aanvaarden van een Kind, dat vanaf het moment van mens zijn wordt bedreigd en verstoten. Wij mogen in Hem het Licht ontdekken dat de herders heeft overstraald en ons toe straalt met een oneindige Liefde. th


imageLaatst bijgewerkt: 18 november 2016

Nieuw: meditatie, kerkdiensten, rooster, agenda en gemeentenieuws.